Напрями діяльності

ДП Іллінецький ЛГ/Про нас/Напрями діяльності

Основними напрямами діяльності Підприємства є:

 • 1. Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності та поліпшення якісного складу, збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;
 • 2. Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, здійснення заходів з лісорозведення, насамперед на низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві землях;
 • 3. Організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників, вирощування декоративного садивного матеріалу;
 • 4. Збереження та посилення захисних властивостей лісів, що виконують захисні, природоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та з рекреаційні функції, а також функції захисту навколишнього природного середовища та інженерних об'єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів;
 • 5. Забезпечення охорони лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, порушень лісового законодавства і притягнення до адміністративної відповідальності громадян та посадових осіб при вчиненні ними адміністративних правопорушень у сфері лісового господарства, мисливського господарства та полювання;
 • 6. Відведення і таксація лісосік;
 • 7. Облік і використання лісових ресурсів;
 • 8. Забезпечення проведення лісового і мисливського упорядкування, збереження в господарстві відповідних картографічних та статистичних матеріалів;
 • 9. Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт;
 • 10. Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання;
 • 11. Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин;
 • 12. Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон з урахуванням вимог чинного законодавства;
 • 13. Ведення обліку мисливської фауни і реєстрація всіх змін в її
 • складі;
 • 14. Вивчення мисливської фауни з метою найбільш раціонального її використання, утримання окремих мисливських тварин, вилучених з природного середовища, в штучно створених напіввільних умовах (вольєрах);
 • 15. Ведення рибного господарства;
 • 16. Ведення сільського господарства, в тому числі вирощування, заготівля, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація;
 • 17. Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі;
 • 18. Розробка і подання за підлеглістю матеріалів про розподіл лісів на категорії та застосування лісових такс і зміну меж лісництв;
 • 19. Проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил;
 • 20. Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт;
 • 21. Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень, залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів;
 • 22. Здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння Підприємства;
 • 23. Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів, подання їх за підлеглістю та здійснення заходів по їх виконанню;
 • 24. Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів. Організація та удосконалення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
 • 25. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці;
 • 26. Визначення основних напрямків розвитку, підготовка пропозицій зі створення науково-технічних, технологічних, нормативних розробок, організація їх впровадження;
 • 27. Здійснення внутрішньо- та зовнішньо-економічної діяльності на комерційній основі з метою одержання прибутку; співробітництво з національними, міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття в установах банків рахунків в національній та іноземній валюті;
 • 28. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі та громадського харчування по реалізації продукції, продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
 • 29. Виробництво продуктів харчування та їх реалізація;
 • 30. Проведення робіт щодо сертифікації продукції та її штрихкодового маркування;
 • 31. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним та залізничним транспортом;
 • 32. Створення та експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів, пунктів харчування, побутового обслуговування населення;
 • 33. Розробка та реалізація інноваційних проектів з метою вдосконалення виробництва;
 • 34. Розведення бджіл, виробництво продуктів бджільництва та рибальства і реалізація їх населенню;
 • 35. Проведення профілактичного та рекраційно-курортного оздоровлення населення на базах озер, розташованих на земельних ділянках, що перебувають в користуванні Підприємства;
 • 36. Будівельні та монтажні роботи;
 • 37. Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів;
 • 38. Гідролісомеліоративні роботи;
 • 39. Будівництво та ремонт автомобільних доріг лісогосподарського призначення;
 • 40. Здійснення заходів щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї іншою продукцією лісового та мисливського господарства;
 • 41. Діяльність їдалень та послуг з постачання готової їжі;
 • 42. Виробництво ефірних олій;
 • 43. Збирання дикорослих недеревних продуктів;
 • 44. Перероблення та консервування фруктів і овочів;
 • 45. Приватизація житлового фонду, що належить до відомчого китлового фонду;
 • 46. Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення актуальних проблем здійснення державного управління і контролю у сфері ведення лісового та мисливського господарства;
 • 47. Забезпечення вирішення питань цивільної оборони, здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій;
 • 48. Проведення прикладних досліджень, спрямованих на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення інструктивних технічних нововведень в галузі лісового та мисливського господарства;
 • 49. Проведення експериментальних розробок з метою створення та впровадження нових природозберігаючих технологій в галузі лісового та мисливського господарства;
 • 50. Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.
Види діяльності, що потребують отримання додаткових дозвільних документів (ліцензій, патентів), можуть здійснюватися тільки після їх отримання.